Język:

  

iejskie Przedszkole Nr 2 w Legnicy jest jedną z najstarszych placówek wychowania przedszkolnego w naszym mieście.  Jest położone w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Miejskiego. To usytuowanie umożliwia szeroką współpracę ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

 

osiadamy bogatą  bazę dydaktyczno-materialną. Dodatkowym atutem jest piękny i dobrze wyposażony ogród przedszkolny.

 

naszej placówce posiadamy pięć grup przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W 2003 r rozpoczęła działalność jedyna w naszym regionie grupa pracująca w oparciu o Koncepję Pedagogiczną Marii Montessori.

 

rzedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Rodzice są współautorami życia przedszkolnego, wspierają w działaniach nauczycieli. 

 

rogram przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

 

zieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi.

 

ad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

 


Copyright © 2011 FineCMS.pl - Design & Engine - strony www - TWWW
google5fbeffb7f803e126.html