Język:

PROJEKT DESTINATION IMAGINATION

Dzieci z grupy V ( siedmioro) w bieżacym roku szkolnym biorą udział w Programie Kreatywności "Destination Imagination-Oczyma Wyobraźni". Organizatorem Programu jest Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności z siedzibą w Otwocku, która posiada wyłączną licencję na prowadzenie Programu na terenia Polski; nadaną przez organizację Destination Imagination Inc. z siedzibą w New Jersey w Stanach Zjednoczonych.

Cele programu to:

- rozwijanie kreatywności i myślenia krytycznego

- nabywanie wiedzy i umiejętności społecznych

- nauka stosowania metod i narzędzi twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów

- kształcenia współpracy w grupie

- kształcenie skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz umiejętności prezentacji

Program ten tworzą zespoły dzieci od  4-7, wraz z nauczycielami - trenerami. Finał Programu odbedzie się w dniach 1-3 kwietni 2016r. we Wrocławiu.

1. Przez trzy miesiące pracy ustaliliśmy z dziećmi zasady naszej pracy - Kodeks Drużyny DI, przeprowadziliśmy wiele ćwiczeń integrujących naszą grupę, rozwijających kreatywność i wyobraźnię. Sukcesywnie dzieci uczą się pracować w 7- osobowym zespole.

Pod koniec października odbyło sie spotkanie z rodzicami, na którym opiekunowie wyrazili zgodę na udział dzieci w Programie, zapoznali sie z zasadami udziału w Projekcie i naszym harmonogramem pracy. Mieli również możliwość wykonania kilku Wyzwań na Już.

2. W listopadzie dalej trening "Wyzwań na już". Drużyna dowiedziała się czym są "Atrybutu drużyny". Systematycznie notujemy i zbieramy pomysły związane z Wyzwaniem Druzynowym. 10 listopada odbyło się spotkanie z rodzicami prowadzone w formie warsztatów na temat "kompetencji społecznych". W mikołajki również ćwiczymy.

3. Pracujemy już nad wyzwaniem, oprócz tego ćwiczymy z innymi zadaniami.

4. Grudzień to wprowadzenie nowych technik twórczych, oglądanie filmów o zwierzętach, praca nad wyzwaniem czyli dekoracje. Rozmowa na temat wyzwania - co to jest opowiadanie i co powinno zawierać: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Ć wiczymy dalej wyzwania na już "Przyjmowanie perspektywy", "Zwierzę jakiego nie znam", "Jaki może być....." i " Czarodziejski kufer"

5. Styczeń - pracujemy nad wyzwaniem, uczymy się czytać mapę i ustalać na niej kierunki. Wyjaśnienie co to jest legenda na mapie i próby tworzenia jej. Próby tworzenia opowiadania. Wyzwania Art-Stem i Stem "Zwierzęca debata", Miękki, śmieszny stworek", "Spływ kajakowy" i " Taniec motyli"

Rysowanie mapy i legendy jako warsztaty z kompetencji społecznych.

6. Luty - już bliżej niż dalej. Rysujemy i malujemy mapę, uczymy się pokazywać kierunki na mapie i wiemy co to róża wiatrów. Ćwiczymy wyzwanie, wybraliśmy taniec i melodię. Oprócz tego codziennie uczymy się wyzwań na już. Już niedługo finał.

7. I doczekaliśmy się finału XI Olimpiady Kreatywności we Wrocławiu, wszyscy dostali niebieskie koszulki i identyfikatory. Oczywiście zdjęcie przed przedstawieniem wyzwania drużynowego i podczas występu, a przed nami w czapkach eksperci Olimpiady. Informacje jak nam poszło w następnym akapicie.

8. Wręczenie medali za udział w Olimpiadzie Kreatywności  28.04.2016r.

Copyright © 2011 FineCMS.pl - Design & Engine - strony www - TWWW
google5fbeffb7f803e126.html